دستور العمل برای سلامتی در فضای مجازی جهت .... محیط دیجیتال
 
 


 

 
دریافت فایل راهنمای نصب سیستم پرسنل
تعداد بازدید مطلب : 73
برنامه پرسنلی : در این برنامه کلیه موارد مربوط به احکام پرسنل ، ثبت احکام نیروهای انتقالی ، جدیدالاستخدام ، حق التدریس و سایر تغییرات مربوط به وضعیت پرسنل در این سیستم انجام می شود که این برنامه تا قبل از خرداد 88 و همزمان با تغییر احکام به صورت احکام هماهنگ کشوری شرکت پشتیبان تغییر یافت و برنامه به صورت ویندوزی ارائه گردید و طول این چند سال مشکلات زیادی برای زدن احکام و ثبت هر نوع تغییری در سیستم وجود داشت که با فرستادن نگارش های جدید بسیاری از این مشکلات مرتفع گردید.و هم اکنون در حال استفاده است. اما
تعداد بازدید مطلب : 50