دستور العمل برای سلامتی در فضای مجازی جهت .... محیط دیجیتال
 
 


 

 
راه اندازی سرویس آنتی ویروس متمرکز
یکی از مهمترین سرویس های امنیتی و بسیار حیاتی اداره فناوری اطلاعات می باشد. با مستقر شدن ویروس یاب بر روی تک تک سیستم های درون شبکه می توان از نفوذ ویروس ها،  برنامه های مخرب، باج افزار ها و ... که صدمات جبران ناپذیری به اطلاعات حیاتی هر اداره وارد می شود، جلوگیری کرد. در ضمن این سرویس قبلا فقط برای اداره کل در دسترس بود با برنامه ریزی و تنظیمات و اقداماتی  که انجام گرفت برای 41 ناحیه و منطقه نیز مورد  استنفاده قرار گرفت. قبلا حدود 700 سیستم از این سرویس استفاده می شد و در حال حاضر حدود 2700 سیستم در سطح تمام اداره های نواحی و مناطق قابل استفاد می باشد. که این طرح صرفه جویی در حد 300 میلیون تومان برای استان داشت. غیر از آن از خرید و مصرف برق 41 سرو نیز صرفه جویی شد.
محاسن سرویس آنتی ویروس متمرکز
1-صرفه جویی در هزینه(حدود 300 میلیون در سال)
2-صرفه جویی در خرید 41 دستگاه سرور ویروس یاب
3-صرفه جویی در مصرف برق 24 ساعت شبانه روزی برق 41 سرور
4-صرفه جویی در مصرف حجم اینترنت اداره های زیر مجموعه به دلیل متمرکز شدن سرور
5-پشتیبانی متمرکز در مشکلات مشترک برای کل استان
در زیر جدول نصب و پیشرفت پروژه نصب ویروس یاب برای تمامی مناطق و نواحی نمایش داده شده است:
 

کد منطقه نام منطقه تعداد کلاینت موجود در شبکه تعداد ویروس یاب نصب شده
1701 ناحیه 1 60 31
1702 ناحیه 2 100 82
1703 ناحیه 3 120 77
1704 ناحیه 4 100 95
1705 ناحیه 5 120 90
1713 جرقویه سفلی 21 13
1715 کوهپایه 25 27
1717 جرقویه علیا 25 8
1720 شاهین شهر 80 66
1722 میمه 35 7
1724 برخوار 75 77
1726 اردستان 24 39
1728 زرین شهر 55 47
1729 فولادشهر 30 عدم ارتباط
1730 ناحیه 6 100 43
1731 مبارکه 55 46
1733 باغبهادران 41 28
1735 شهرضا 40 42
1737 دهاقان 38 27
1739 فریدن 55 53
1741 چادگان 40 16
1743 بوئین و میاندشت 27 24
1745 فلاورجان 70 61
1746 فریدونشهر 60 60
1748 سمیرم 45 27
1750 خوانسار 27 24
1753 گلپایگان 58 48
1756 نایین 40 28
1759 خوروبیابانک 30 19
1761 نجف آباد 120 17
1764 تیران و کرون 25 39
1766 خمینی شهر 120 79
1769 کاشان 110 151
1773 آران و بيدگل 54 10
1774 پیربکران 40 43
1775 مهردشت 30 29
1779 نطنز 30 20
1781 جلگه 26 2
1783 بن رود 30 33
1785 زواره 15 7
1787 امامزاده 26 32
0 جمع 2222 1667
 
 
 
 
 
در شکل زیر گروه بندی مناطق و نواحی  در سرور ویروس یاب متمرکز اداره کل مشاهده می شود: