دستور العمل برای سلامتی در فضای مجازی جهت .... محیط دیجیتال
 
 


 

 
مهندس کاظمی کارشناس توسعه شبکه ها:
 پس از سعی و تلاش بی وقفه بستر ارتباطی بین سرور پرسنلی همه مناطق و نواحی آموزش و پرورش اصفهان و سرور حسابداری اداره كل در حال حاضر بدون هیچ مشكلی  برقرار می باشد. . ان شاالله به زودی نمایش گرافیكی این اتصال چهل گانه نیز در سیستم مانیتورینگ اداره كل اضافه خواهد شد تا قطعی های لحظه ای و وضعیت همه سرور های پرسنلی مناطق و نواحی نیز به صورت 24 ساعته قابل رویت و پیگیری دقیقتر نیز باشد.